XXV aprile 2014, sulle strade dei Partigiani

XXV aprile 2014, sulle strade dei Partigiani
DSCN0954 DSCN0959 DSCN0971 DSCN0973
DSCN0974 DSCN0976 DSCN0977 DSCN0980
DSCN0952 DSCN0953 DSCN0955 DSCN0963
DSCN0964 DSCN0966 DSCN0967 DSCN0972
DSCN0979 DSCN0981 DSCN0960 DSCN0961
DSCN0962 DSCN0965 DSCN0978